رقعه

رقعه زمانی زندگی خود را شروع کرد که صاحبش اولین ساعات از بیست و سومین بهار زندگی خود را پشت سر گذاشته است. رقعه آمده تا در کنار یکدیگر وارد مرحله ای جدید از زندگی شویم.
رقعه اهل تحرک است چون به این سخن استاد صفایی حایری اعتقاد دارد که «کفر متحرک به اسلام می رسد ولی اسلام راکد پدربزرگ کفر است ....»
رقعه در انتظار دیدن تمدن اسلامی و نابودی استکبار و صهیونیسم است. رقعه معتقد است در زمان غیبت حسین(ع)، اطاعت از مسلم واجب است.

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

                     37110_307


اسلام واژه ای است که تمام جریان های سیاسی پس از انقلاب برای حیات سیاسی خود، خواه ناخواه از آن استفاده می کنند زیرا از مطالبات اساسی مردم در انقلاب احیای همین هویت مغفول بوده است. چنانکه در مطبوعات روزها و ماه های ابتدای انقلاب اسلامی تامل کنیم متوجه می شویم جریان های ملی گرا و لیبرال یا شبه مارکسیستی از به کار بردن صفت «اسلامی» برای انقلاب طفره می رفتند و همین امر باعث دوری جستن بدنه مذهبی از آن گروه ها و سپس انزوا و طرد آنها شد.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۴ ، ۱۵:۲۲
عبدالرضا هادیزاده